c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Jälgi meid
h

Otepää valla mängud 2021-2022

Võistlussari „Otepää valla mängud 2021-2022“
JUHEND

Võistlussari „Otepää valla mängud“ on kogukondlik spordisündmus, kus läbi võistlemise erinevatel võistkondlikel aladel pakutakse kohalike külade, ettevõtete, klubide ja sõpruskondade võistkondadele aktiivset ja lõbusat sportimisvõimalust. Sarja korraldaja on MTÜ Otepää Sport, koostöös Otepää vallavalitsusega.

Võistlussarja eesmärk

 1.   Edendada tervislikke eluviise ja sportlikku liikumist Otepää vallas, edendada kohalike elanike suhtlust läbi spordi ning tutvustada Otepää valda ja siinseid aktiivse elu ja sportimise võimalusi.
 2.   Läbi meeskondlikku tegevuse ja võistlemise luua sidusust ja kogukonna tunnet Otepää valla külade, ettevõtete ja inimeste vahel.

 

Võistlussarjas osalejad ja registreerumine

 1.   Võistlussarjas on kolm kategooriat:

3.1     Otepää valla asutused, ettevõtted

3.2     Otepää valla külad

3.3    Otepää valla elanike sõpruskonnad

 1.   Üks inimene võib osaleda ainult ühe võistkonna ridades.
 2.   Võistlussarjale registreerumine toimub alade kaupa. Võistkonna esindaja täidab võistluste kodulehel www.otepaasport.ee iga sündmuse juures ära ankeedi – Otepää Valla Mängudel osaleda sooviva asutuse, ettevõte, küla, klubi või sõpruskonna andmed.
 3.  Liituda võib sarjaga ka hiljem, kuid sel juhul ei arvestata võistkonnale juba toimunud alade punkte.
 4.   Võistlussarjas osaleva võistkonda suurus on hooajalkuni 25 erinevat liiget. Kui osaleval võistkonnal täitub hooajaks ette nähtud osalejate piirarv (25) on korraldajal õigus viimast ala antud võistkonnal mitte arvestada või paluda teha võistkonnal osalejates muudatus.
 5.   Osalema lubatakse ainult:

8.1     Otepää vallas rahvastikuregistri järgi registreeritud elanikke, inimesed kes on lähisuhtes Otepäälasega või omavad vallas kinnisvara.

8.2     Otepää vallas registreeritud ettevõtte (või siin tegutseva ettevõtte osa) töötajaid ja juhul kui töötajate arv on ettevõttes alla 100, siis ka nende pereliikmeid (abikaasa, elukaaslane, ülaneja või alaneja esimese põlvkonna sugulane).

8.3     Külade arvestuses osaleva võistkonna liikmed, peavad elama osalemise momendil antud küla territooriumil.

 1.   Kõik osalejad annavad oma osalusega nõusoleku nende andmete kontrollimiseks kas rahvastikuregistrist või esindatava töökollektiivi (tööandja) kaudu.

Võistlussarja programm ja osalejate arv võistlusaladel

 1. Võistlussari viiakse läbi järgmistel aladel ja osalejate arv võib sõltuvalt alast varieeruda kolmest kuni kuueni. Täpne arv pannakse paika iga ala juhendis.
 •             Disc golf – 19. september / Tehvandi
 •             Orienteerumine – 17. oktoober / Pedajamäe
 •             Bowling – 14. november / Pühajärve SPA Bowling
 •             Noolevise + brain game – 12. detsember / Vidrike külamaja
 •             Mälumäng – 8. jaanuar / Ugandi Resto
 •             Lauatennis + sulgpall – 30. jaanuar / Kääriku spordihall
 •             Laskesuusatamine – 20. veebruar / Tehvandi
 •             Winter Special – 15. märts / Otepää Winterplace
 •             Teate Duatlon (jooks – ratas – jooks) – 17. aprill / Sangaste
 •             Corn-Hole + Mölky + Petanque – 15. Mai. / Pilkuse küla
 •             Rannajalgpall ja hooaja lõpetamine / 29. mai Kääriku
 1. Võistlusaladel võib võistkonnas puuduvat meesvõistlejat asendada naisvõistlejaga.

Võistluste aeg ja koht

 1. Võistlussarja võistlused toimuvad Otepää vallas asuvates spordibaasides, küla keskustes, ajavahemikus september 2021 kuni mai 2022.
 2. Iga ala juhendid saadetakse võistkondade esindajatele ja tehakse teatavaks sotsiaalmeedias vähemalt nädal enne võistlust.

Tulemuste arvestamine

 1. Võistlussarja võistkondlik paremusjärjestus määratakse võistlusaladel saavutatud kohapunktide suurema summa järgi, kusjuures võistlusalal arvestatakse kohapunkte vastavalt – 1. koht 50 punkti, 2. koht 45 punkti, 3. koht 40 punkti, 4. koht 35 punkti, 5. koht 34 punkti, 6. koht 33 punkti jne. Kui mingil alal ületab osavõtvate võistkondade arv 20 piiri, rakendatakse lisaks veel kohapunktide koefitsienti 1,25. Kui 30 piiri, on koefitsient 1,5.
 2. Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.
 3. Võistkondlik tulemus individuaalaladel arvutatakse reeglina juhendis ettenähtud osalejate arvu individuaaltulemuste summeerimise teel.
 4. Võistkondliku paremusjärjestust peetakse kolmes grupis –

17.1 sõpruskondade arvestus (eraldi arvestus)

17.2 külade arvestus (eraldi arvestus);

17.3 asutuste ja ettevõtete arvestus (eraldi arvestus).

17.4 Lastele peetakse eraldi arvestust

17.5 Üldarvestus peetakse ka aga auhindu eraldi etappidel välja ei anta.

 1. Võistlussarja üldarvestuses võrdse tulemuse korral määrab paremuse suurem üksikalade võitude arv. Kui võite pole või need on võrdsed, siis suurem teiste kohtade arv jne.
 2. Hooaja üldarvestusse lähevad 10 parima ala punktide summa.

Autasustamine

 1. Võistlusaladel I-II-III koha saavutanud võistkondi ja võistkonna liikmeid autasustatakse meenetega ning auhindadega toetajatelt.
 2. Üldarvestuses võistlussarja „Otepää Valla Mängud“ üldvõitjat ja erinevate arvestuste parimaid autasustatakse karikaga (suur karikas).
 3. Külade ning asutuste ja ettevõtete arvestuses võistlussarja „Otepää Valla Mängud“ üldvõitjat autasustatakse karikaga.

Muu oluline

 1. MTÜ Otepää Sport sarja korraldajana on õigus juhendit täpsustada, teavitades sellest osalejaid e-posti kaudu ja sotsiaalmeedia vahendusel.

Protestid

 1. Igal võistkonnal on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike/korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.
 2. Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui ala toimumisega sama päeva õhtuks meiliaadressil info@otepaasport.ee.
 3. Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel kuid mitte hiljemalt kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala peakohtunikule võistluspaigas.

Tervis

 1. Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.
 2. Korraldajad püüavad võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

 1. Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud Otepää Valla Mängudel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on MTÜ Otepää Sport. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas kui MTÜ Otepää Sport kasutab salvestatud materjali ürituste propageerimiseks.
 2. Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on korraldajal õigus materjale oma avalikust veebist või sotsiaalmeediast eemaldada.
 3. Korraldajal pole õigust võistlustele registreeritud isikute andmeid jagada kolmandatele osapooltele.

Meeldivaid spordielamusi!

Otepää Sport